ממדי האף

יחסים בולטים

משולש ישר-זווית 3-4-5 של קראמלי

 Triangle-de-Crumley

משיכת הקצה נמדדת במרחק קצה האף מהפנים. מדברים על “אף של פינוקיו” כאשר המרחק רב מדי, או במשיכה בלתי מספיקה במקרה ההפוך. השיטה מאפשרת לזהות משיכה אידיאלית כשהיא יוצרת משולש ישר-זווית שצלעותיו עונות ליחס 3-4-5.

– 3 משורש הכנף לקצה

– 4 משורש הכנף לשורש שבין העיניים

– 5 משורש זה לקצה

יחס 1-2-3 של האף

 Nez-Rapports-1-2-3

מאפשר את הגדרת משיכת הקצה (2), אורך האף (3) ועומק השורש (1) לפי יחס זה. באופן אידיאלי, אורך האף שווה לאורך סנטר-שפתיים.

היחס 10:20:30

 Femme-Face-10-20-30

מאפשר את קביעת רוחב גב האף (10 מ”מ), רוחב הבליטה העצמית (20 מ”מ) ורוחב כנפי האף (30 מ”מ)

הבסיס

יוצר באופן אידיאלי משולש שווה-שוקיים שניתן לחלק בצורה אנכית ואופקית לפי שיטתו של גולדמן

 Base-Nez-Rapports  Base-Nez-Tiers

הזוויות

זווית אף-מצח

 Angle-Naso-Frontal

זוהי הזווית שנוצרת בידי גב האף והמצח. אם היא פתוחה מדי, האף ייראה ארוך מכפי שהוא באמת. אם היא סגורה מדי, האף ייראה קצר יותר. הזווית בת כ-115 עד 130 מעלות אצל האישה, וקהה יותר אצל הגבר.

זווית אף-פנים

 Angle-Naso-Facial

זוהי הזווית שנוצרת בין קו גב האף לבין הקו המחבר בין הסנטר לנקודה שבין הגבות. היא שווה ל-36 מעלות (± 4 מעלות).

זווית אף-שפה

 Angle-Naso-Labial L’angle naso-labial est l’angle formé par la réunion de la tangente à la Columelle à la tangente de la lèvre supérieure.Il est, chez la femme, égale à 110°- 120° ; chez l’homme de 90°à 100°.On parle de pointe plongeante quand cet angle est plus petit ; et de nez retroussé quand il est plus grand.

זוהי הזווית שנוצרת בין הקו המשיק לקולומלה לבין הקו המשיק לשפה העליונה. היא שווה ל-110 עד 120 מעלות אצל האישה, ול-90 עד 100 מעלות אצל הגבר. הקצה צונח כשהזווית הזו חדה יותר והאף סולד כשהזווית קהה יותר.

זווית צוואר-סנטר

 Angle-Cervico-Mentonnier

זוהי הזווית שנוצרת בהצטלבות קו הצוואר והקו המחבר בין הסנטר לנקודה שבין הגבות. הזווית האידיאלית הינה בת 90 מעלות.

העקומות

עקומת שין

 Courbure-de-Sheen

עקומת שין יוצרת בכל צד קו קעור שנמתח באופן הרמוני מקשת הגבה עד לצד קצה האף (נקודת השתקפות האור).

יש לאתר שבירה דו-צדדית, ובעיקר חד-צדדית, של הקו הזה ולתקן בשיוף.

הקולומלה

Columelles

קולומלה צונחת מוגדרת בכך שהיא בולטת ב-2-4 מ”מ בקטע הארוך יותר שלה.

Date de dernière mise à jour: 1 נובמבר 2014

Contact

Dr François ALLOUCHE

36, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

FRANCE

Tél. +33(0)1 46 66 60 66

E-Mail

dr.allouche AT gmail.com